Our Futures People

Y rhai sy’n cymryd rhan

Y flwyddyn academaidd hon, rydym ni'n falch iawn o gydweithio gyda'r ysgolion canlynol:

  • Ysgol Uwchradd Aberhonddu
  • Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt
  • Ysgol Uwchradd Crucywel
  • Ysgol Uwchradd Gwernyfed
  • Ysgol Maesydderwen
participants
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund