Our Futures People
School Profile

YSGOL UWCHRADD ABERHONDDU

Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn ysgol gyfun gymysg i ddisgyblion 11-18 oed o ardal Aberhonddu a'r cymunedau gwledig cyfagos sy'n cynnwys Crai, Libanus, Pont Senni, Capel Isaf a Charadog. Mae tua 700 o ddisgyblion ar y gofrestr. Mae hi'n ysgol ddwyieithog gydag un dosbarth cofrestru ym mhob blwyddyn ysgol yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweledigaeth yr ysgol ydy "paratoi myfyrwyr at eu dyfodol trwy ddatblygu gwerthoedd cadarn a manteisio i'r eithaf ar botensial personol mewn amgylchedd dysgu diogel a gofalgar." Cafodd adeiladau presennol yr ysgol eu hadeiladu rhwng 1957 a 1990 (adeiladwyd yr Ysgol Is yn 1957/1958; a'r Ysgol Top yn 1963/1964; cafodd y coridor oedd yn cysylltu â'r Adran Gerddoriaeth ei ychwanegu ar ddechrau'r 1990au, ynghyd â chegin yr ysgol). Fodd bynnag, mae cynlluniau mewn lle ar gyfer adeilad newydd sbon i'r ysgol i'w gwblhau erbyn mis Medi 2019 ar dir cyfagos i safle presennol yr ysgol.

Mae'r cyfleusterau yn yr ysgol yn cynnwys pedair ystafell TGCh, labordy technoleg cerddoriaeth ddigidol; campfa a neuadd chwaraeon/ffreutur; tair ystafell ddosbarth gyda deunydd gwrthsafol; dosbarth technoleg bwyd; 6 labordy gwyddoniaeth a nifer o ddosbarthiadau addysgu cyffredinol.

Enillodd yr ysgol ei Gwobr Ysgolion Eco Baner Werdd ambell i flwyddyn yn ôl.

Our School Energy Management Team (SEMT)

Bethan Davies

Bethan Davies

Rheolwraig Staff
Bethan Nelson

Bethan Nelson

Rheolwraig Hyrwyddo
Connor Laidlaw

Connor Laidlaw

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Connor Schueler

Connor Schueler

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Daisy Grimes

Daisy Grimes

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Ellen Davies

Ellen Davies

Rheolwraig Prosiect
Ethan Hill

Ethan Hill

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Freya Gerrish

Freya Gerrish

Rheolwraig Hyrwyddo Digidol
Geneva Ratty

Geneva Ratty

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Gwyn Jones

Gwyn Jones

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Ioan Zimmer

Ioan Zimmer

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Jack Green

Jack Green

Rheolwr Dadansoddi Data
Jacob Element

Jacob Element

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
James Johnson

James Johnson

Rheolwr Prosiect
James McLaughlin

James McLaughlin

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Liam Geldert

Liam Geldert

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Libby Davies

Libby Davies

Uwch-reolwraig prosiect
Marina Limbu

Marina Limbu

Rheolwraig Cyfryngau Cymdeithasol
Navraj Singh

Navraj Singh

Rheolwr Deunydd Hyrwyddo
Oliver Brandrick

Oliver Brandrick

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Patryk Bialowas

Patryk Bialowas

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Rhydian Rogers

Rhydian Rogers

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Riyaj Gurung

Riyaj Gurung

Rheolwr Blog / Cylchlythyr
Sukey Wu

Sukey Wu

Rheolwraig Hyrwyddo
Tina Darlarmi

Tina Darlarmi

Rheolwraig Cyflwyniadau
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund