Our Futures People
School Profile

Ysgol Uwchradd Y Drenewydd – Prif Campws

Ysgol gyfun 11-18 a leolir yn y Drenewydd a Llanandras yw Ysgol Uwchradd Y Drenewydd. Mae yma tua 1050 o fyfyrwyr gan gynnwys y Chweched Dosbarth. Maint dalgylch yr ysgol yw 253 milltir sgwar, sydd ddim ond ychydig yn llai na maint Singapore! Saesneg yw brif iaith yr ysgol. Adeiladwyd yr adeiladau gwreiddiol ym 1957 a 1565. Maent wedi tyfu dros y blynyddoedd i'w meintiau presennol, gyda'r estyniadau olaf yn cael eu hadeiladu yn y 1970au. Yn ddiweddar, dyfarnwyd Statws Platinwm Eco-Sgolion i Ysgol Uwchradd Y Drenewydd wedi iddi dderbyn ei 4ydd baner werdd.

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Kezia Morgan-Rickard

Kezia Morgan-Rickard

Uwch Reolwr Prosiect
Lewis Watkins

Lewis Watkins

Uwch Reolwr Prosiect
Jake Wilson

Jake Wilson

Rheolwr Prosiect
Bhaigid Ahmed

Bhaigid Ahmed

Rheolwr Prosiect
Aled Nevill-Bond

Aled Nevill-Bond

Rheolwr Prosiect
Tilly Stevens

Tilly Stevens

Rheolwr Hyrwyddo
Pad Mcnamee

Pad Mcnamee

Rheolwr Hyrwyddo
Tallon Murfin

Tallon Murfin

Rheolwr Data Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund