Our Futures People
School Profile

Ysgol Uwchradd Y Drenewydd – Campws John Beddoes

Ysgol gyfun 11-18 a leolir yn y Drenewydd a Llanandras yw Ysgol Uwchradd Y Drenewydd. Mae yma tua 1050 o fyfyrwyr gan gynnwys y Chweched Dosbarth. Maint dalgylch yr ysgol yw 253 milltir sgwar, sydd ddim ond ychydig yn llai na maint Singapore! Saesneg yw brif iaith yr ysgol. Adeiladwyd yr adeiladau gwreiddiol ym 1957 a 1565. Maent wedi tyfu dros y blynyddoedd i'w meintiau presennol, gyda'r estyniadau olaf yn cael eu hadeiladu yn y 1970au. Yn ddiweddar, dyfarnwyd Statws Platinwm Eco-Sgolion i Ysgol Uwchradd Y Drenewydd wedi iddi dderbyn ei 4ydd baner werdd.

Our School Energy Management Team (SEMT)

Sam Bryan-Harris

Sam Bryan-Harris

Uwch Reolwr Prosiect
Phoebe Katsaitis

Phoebe Katsaitis

Uwch Reolwr Prosiect
Shiann Jones

Shiann Jones

Rheolwr Prosiect
Toby Hodges-Small

Toby Hodges-Small

Rheolwr Prosiect
George Davies

George Davies

Rheolwr Hyrywddo
Liam Ridgway

Liam Ridgway

Rheolwr Data Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund