Our Futures People
School Profile

YSGOL UWCHRADD LLANFAIR-YM-MUALLT

Mae Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt yn ysgol uwchradd gymysg, dwyieithog i ddisgyblion rhwng 11-18 oed. Mae ganddi 551 o ddisgyblion ar hyn o bryd gyda 92 disgybl yn y Chweched Ddosbarth. Mae'r ysgol yng nghanolbarth Cymru yn nhref Llanfair-ym-Muallt a'r disgyblion yn dod o ddalgylch gwledig mawr. Mae'r ysgol yn ganolfan i addysg cyfrwng Cymraeg. Cafodd adeiladau gwreiddiol yr ysgol eu hadeiladu yn 1896 gyda'r adeilad mwyaf diweddar, Y Bwyty, wedi'i gwblhau yn 2006. Mae'r ysgol wedi cymryd rhan mewn llawer o fentrau Ysgolion Eco a Choedwig, wedi adeiladu tŷ gwydr allan o boteli plastig wedi'u hailgylchu, plannu gardd, gweithio gyda phartneriaid tramor ar brosiectau Comenius yn seiliedig ar ddŵr a gwastraff ac ar hyn o bryd yn gweithio ar Polli:Nation - prosiect addysgiadol a bioamrywiaeth gaiff ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Alex Jenkins

Alex Jenkins

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Amelia Morgan

Amelia Morgan

Rheolwraig Ynni
Bethany Smith

Bethany Smith

Rheolwraig Ynni
Ben Wild

Ben Wild

Rheolwr Ynni
Brân Davies

Brân Davies

Rheolwr Prosiect
Bryony Chew

Bryony Chew

Rheolwraig Ynni
Cameren Price

Cameren Price

Rheolwr Hyrwyddo
Charlie Jones

Charlie Jones

Rheolwr Ynni
Daisy Lynch

Daisy Lynch

Rheolwraig Ynni
Elidh Hughes

Elidh Hughes

Rheolwraig Ynni
Ella Jones

Ella Jones

Rheolwraig Ynni
Ffion Bufton-Matthews

Ffion Bufton-Matthews

Rheolwraig Ynni
Ffion Price

Ffion Price

Rheolwraig Ynni
Finlay Chew

Finlay Chew

Rheolwr Ynni
Grace Davies

Grace Davies

Rheolwraig Ynni
Harvey Wyatt

Harvey Wyatt

Rheolwr Ynni
Izzie Powell

Izzie Powell

Rheolwraig Ynni
Jay Shah

Jay Shah

Uwch-reolwr Ynni
Katherine Brown

Katherine Brown

Rheolwraig Ynni
Lucy Ballard

Lucy Ballard

Rheolwraig Ynni
Menna Protheroe

Menna Protheroe

Rheolwraig Ynni
Nia Evans

Nia Evans

Rheolwraig Ynni
Rhys Lewis

Rhys Lewis

Rheolwr Ynni
Shaun Davies

Shaun Davies

Rheolwr Ynni
Sophie Wild

Sophie Wild

Rheolwraig Prosiect
Tanwen Bradley

Tanwen Bradley

Rheolwraig Ynni
Theresa Latham

Theresa Latham

Rheolwraig Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund