Our Futures People
School Profile

YSGOL UWCHRADD CRUGHYWEL

Mae Ysgol Uwchradd Crughywel yn ysgol uwchradd gyfun a chymunedol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae hi'n ysgol cyfrwng Saesneg gyda thua 900 o ddisgyblion rhwng 11-19 oed. Mae Ysgol Crughywel yn ysgol Baner Werdd ac mae hi bellach wedi derbyn y wobr Baner Platinwm oherwydd ei harferion blaenllaw ym maes cynaliadwyedd. Adeiladwyd yr adeilad yn 1983 ac ychwanegwyd estyniad i un o'r adeiladau tua 20 mlynedd yn ôl. Mae cymuned yr ysgol yn parhau i ymdrechu i gynnal a gwella ei ymrwymiad i Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESDGC).

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Rudyard Cook

Rudyard Cook

Rheolwr Prosiect
Sisi Knapman

Sisi Knapman

Rheolwraig Prosiect
Gruff Ellis-Jolley

Gruff Ellis-Jolley

Rheolwr Hyrwyddo
Alice Waggett

Alice Waggett

Rheolwraig Hyrwyddo
Bryn Talbot

Bryn Talbot

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Emily Hibbins

Emily Hibbins

Rheolwraig TG a Chyfathrebu Digidol
Summer Rose

Summer Rose

Ymgynghorydd Ynni
Isabel Cooper Jones

Isabel Cooper Jones

Ymgynghorydd Ynni
Seren Jeffrey

Seren Jeffrey

Ymgynghorydd Ynni
Ryan Beddoes

Ryan Beddoes

Ymgynghorydd Ynni
Eleanor James

Eleanor James

Ymgynghorydd Ynni
Alyssa Norris

Alyssa Norris

Ymgynghorydd Ynni
Daisy Whyman

Daisy Whyman

Ymgynghorydd Ynni
Morgan Lewis

Morgan Lewis

Ymgynghorydd Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund