Our Futures People
School Profile

YSGOL UWCHRADD GWERNYFED

Mae Ysgol Uwchradd Gwernyfed yn ysgol gyfun gymysg, cyfrwng Saesneg i ddisgyblion 11-18 oed. Mae'r ysgol rhwng Aberhonddu a'r Gelli Gandryll. Mae gan yr ysgol ddalgylch mawr sy'n mynd o Gastell-Paen yn y gogledd at Langors yn y de ac mae 450 o ddisgyblion ar y gofrestr. Canolbwynt yr ysgol ydy plasty Fictoraidd rhestredig gradd II gafodd ei adeiladu yn 1880. Cafodd ail hanner yr ysgol (y Bloc Newydd) ei adeiladu yn 1979. Mae'r ysgol wedi ennill statws ysgol eco ac mae'r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amgylcheddol, yn enwedig fel rhan o'u her dinasyddiaeth gyda Bagloriaeth Cymru.

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Adam George

Adam George

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Alex Lewis

Alex Lewis

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Alfie Ratcliffe

Alfie Ratcliffe

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Amelie Williams

Amelie Williams

Rheolwraig Hyrwyddo
Amy Argent

Amy Argent

Rheolwraig Prosiect
Caitlin Harley

Caitlin Harley

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Ceilidh Scaife

Ceilidh Scaife

Rheolwraig TG a Chyfathrebu Digidol
Ceryl Phillips

Ceryl Phillips

Rheolwraig Hyrwyddo
Daniel Ricketts

Daniel Ricketts

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Daniel Williams

Daniel Williams

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Dominic George

Dominic George

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Jamie Tilling-Ives

Jamie Tilling-Ives

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Josh Chaffey

Josh Chaffey

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Kassie Jones

Kassie Jones

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Kate Dierikx

Kate Dierikx

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Lewis Pritchard

Lewis Pritchard

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Morgan Jones

Morgan Jones

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Nena Stevenson-Davies

Nena Stevenson-Davies

Rheolwraig TG a Chyfathrebu Digidol
Oliver Hill

Oliver Hill

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Revecca Bufton

Revecca Bufton

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Rebecca Lee

Rebecca Lee

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Rosie Ryan

Rosie Ryan

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Roxanne Shaw

Roxanne Shaw

Rheolwraig Prosiect
Seren Burnett

Seren Burnett

Ymgynghorydd Ynni (Tîm Hyrwyddo)
Thea Harrhy

Thea Harrhy

Uwch-reolwraig prosiect
Thomas Frater

Thomas Frater

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Tim Turner

Tim Turner

Ymgynghorydd Ynni (Tîm TG)
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund