Our Futures People
School Profile

Ysgol Maesydderwen

Mae Ysgol Maesydderwen yn ysgol uwchradd fach gyda chweched ddosbarth (disgyblion rhwng 11-18 oed) yng Nghwm Tawe. Mae ganddi 400 o ddisgyblion sy'n dod o ardaloedd cyfagos Ystradgynlais. Caiff rhai gwersi eu dysgu yn ddwyieithog ac mae'r iaith Gymraeg yn cael ei hannog trwy'r holl ysgol. Mae'r ysgol wedi derbyn gwobr arian ar gyfer ysgolion eco ac yn anelu at ennill y wobr baner Werdd; mae hefyd yn cael ei chydnabod fel ysgol noddfa. Adeiladwyd yr adeilad, yn dilyn tân, yn 1934. Cafodd ei ailagor yn 2012 yn dilyn gwaith ailadeiladu sylweddol; roedd hyn yn cynnwys y ganolfan hamdden gyfagos.

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Cari Pritchard

Cari Pritchard

Uwch-reolwraig prosiect
David Hopkins

David Hopkins

Uwch-reolwr prosiect
Harrison Clayton

Harrison Clayton

Dirprwy uwch-reolwr prosiect
Leon Buck

Leon Buck

Dirprwy uwch-reolwr prosiect
Jaden Maskell

Jaden Maskell

Rheolwr Prosiect
Paige McNeish

Paige McNeish

Rheolwraig Prosiect
Rhys Lewis

Rhys Lewis

Rheolwr Prosiect
Gemma Bailey

Gemma Bailey

Rheolwraig Hyrwyddo
Kayleigh McCubbin

Kayleigh McCubbin

Rheolwraig Hyrwyddo
Scarlet Hopkins

Scarlet Hopkins

Rheolwraig Hyrwyddo
Jared Williams

Jared Williams

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Josh Morgan

Josh Morgan

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Theo Evans

Theo Evans

Rheolwr TG a Chyfathrebu Digidol
Abbey Newton

Abbey Newton

Ymgynghorydd Rheoli Ynni
Conor Jones

Conor Jones

Ymgynghorydd Rheoli Ynni
Tyler John

Tyler John

Ymgynghorydd Rheoli Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund