Our Futures People
School Profile

Ysgol Uwchradd Llanidloes

Ysgol gymunedol gymysg ar gyfer disgyblion rhwng 11 ac 18 oed a gynhelir gan awdurdod lleol Powys yw Ysgol Uwchradd Llanidloes. Mae'n ysgol cyfrwng Saesneg sydd â chryn dipyn o ddarpariaeth Gymraeg. Mae'r ysgol wedi ei lleoli yn nhref fechan Llanidloes ac mae'n gwasanaethu dalgylch mawr, gwledig yn bennaf. Mae'r ysgol yn rhannu ei champws ag ysgol gynradd. Mae canolfan Anhwylder y Sbectrwm Awtistig ar gyfer Gogledd Powys wedi ei lleoli yn yr ysgol. Mae 529 o ddisgyblion ar y gofrestr, a 72 disgybl yn y chweched dosbarth.

 

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Olivia Fleming

Olivia Fleming

Uwch Reolwr Prosiect
Angus Davies

Angus Davies

Rheolwr Prosiect
Shannon Sperduti

Shannon Sperduti

Rheolwr Prosiect
Evie Jones

Evie Jones

Rheolwr Prosiect
Charlotte Hughes

Charlotte Hughes

Rheolwr Data Ynni
Griffin Jolly

Griffin Jolly

Rheolwr Data Ynni
Megan Burton

Megan Burton

Rheolwr Hyrwyddo
Carol Price

Carol Price

Cynghorydd Ynni
Rhian Forsythe

Rhian Forsythe

Cynghorydd Ynni
Ella Bound

Ella Bound

Cynghorydd Ynni
Solomon Lloyd

Solomon Lloyd

Cynghorydd Ynni
Luke Blanch

Luke Blanch

Cynghorydd Ynni
Jack Sherry

Jack Sherry

Cynghorydd Ynni
Ruby May Horn

Ruby May Horn

Cynghorydd Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund