Our Futures People
School Profile

Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Mae Ysgol Uwchradd Llanfyllin yn gyd-addysgiadol, gyfun, gyda 804 o blant o'r oedran 11-18 a 50 cyfwerth llawn amser o athrawon a 26 staff cynorthwyol yw hon. Mae'n gwasanaethu ardal wledig, o thua 200 milltir sgwâr, ac mae tua 19% yn Gymry Cymraeg. Mae disgyblion o 14 o ysgolion cynradd fel arfer yn mynychu'r ysgol. Tref fechan yw Llanfyllin gyda phoblogaeth o thua 1,200 ac mae'r ysgol wedi ei lleoli ar safle eang hardd ac ar safle adeilad cynharach Neuadd Llwyn a chafwyd estyniad sylweddol yn y saithdegau cynnar. Mae'r ysgol wedi cwblhau ehangiad rhaglen ail-fodelu sydd werth 2.2 miliwn o bunnoedd yn 1998, gyda darpariaeth safon uchel o ystafelloedd ac adnoddau. Mae'r holl adrannau nawr mewn ystafelloedd arbenigol gan gynnwys Stiwdio Drama, Theatr a nifer o ystafelloedd TGCh benodol.

 

Our School Energy Management Team (SEMT)

Jocelyn McKenzie

Jocelyn McKenzie

Uwch Reolwr Prosiect
Katie Woolley

Katie Woolley

Uwch Reolwr Prosiect
Niamh Taylor

Niamh Taylor

Uwch Reolwr Prosiect
Charlotte Smith

Charlotte Smith

Rheolwr Prosiect
Willow Myers

Willow Myers

Rheolwr Prosiect
Isobel Humphreys

Isobel Humphreys

Rheolwr Prosiect
Lilly-ann Williams

Lilly-ann Williams

Rheolwr Prosiect
Mabon McCluskey

Mabon McCluskey

Rheolwr Prosiect
Katie James

Katie James

Rheolwr Hyrwyddo
Ruby Prust

Ruby Prust

Rheolwr Hyrwyddo
Ben Leoni

Ben Leoni

Rheolwr Data Ynni
Maddie Hughes

Maddie Hughes

Cynghorydd Ynni
Matthew Benson

Matthew Benson

Cynghorydd Ynni
Callum Zannetti

Callum Zannetti

Cynghorydd Ynni
Kenzie Dawson

Kenzie Dawson

Cynghorydd Ynni
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund