Our Futures People

Cysylltwch â Ni

Mae Asiantaeth Ynni Hafren Gwy yn rhedeg Pobl Ein Dyfodol.

[Translate to Cymraeg:] Severn Wye Energy Agency is a charity

Elusen yw Asiantaeth Ynni Hafren Gwy â gweledigaeth ar gyfer dyfodol disglair, diogel a chynaliadwy, yn rhydd o dlodi tanwydd. Rydym wedi gwneud darparu arbenigedd ymarferol ar gyfer ynni mwy effeithlon a byw cynaliadwy yn genhadaeth i ni. I gyflawni hyn rydym yn cymryd camau i sicrhau bod gweithredu ymarferol trwy ddatblygu atebion a phrosiectau a thrwy gynnig cyngor diduedd, cymorth technegol a darparu hyfforddiant ac addysg i bobl o bob oed.

Mae gennym ddwy swyddfa yn Llandrindod a Chaerloyw:

Llandrindod

The Lindens
Spa Road
Llandrindod
Powys
LD1 5EQ

Tel: 01597 829 658

Swyddfa Caerloyw

Unit 15
Highnam Business Centre
Highnam
Gloucester
GL2 8DN

Tel: 01452 835 060

Mae’r aelodau canlynol o staff yn gweithio ar y prosiect

Mark Stead

Mark Stead

Rheolwr Prosiect - Addysg
01452 835068

Mae Mark yn rheoli'r rhaglen ac yn arwain ar ddarparu mewn ysgolion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyffredinol am y rhaglen a sut y gallwch gymryd rhan, Mark yw'ch dyn!

Owen Callender

Owen Callender

Uwch Reolwr Prosiect - Gwasanaethau Busnes
01597 828875

Mae Owen yn arwain ar ddigwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd a chyswllt busnes. Os ydych yn fusnes sydd â diddordeb mewn cymryd rhan, Owen yw'ch dyn!

Aled Owen

Aled Owen

Rheolwr Prosiect
07792 693874

Mae Aled yn cefnogi Mark o ran darparu mewn ysgolion. Mae'n siarad Cymraeg felly ar gyfer unrhyw ohebiaeth yn y Gymraeg, Aled yw'ch dyn!

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund