Our Futures People

Eich Dyfodol Busnes

Cofiwch gofrestru ar gyfer Gwobrwyon ...

Cofiwch gofrestru ar gyfer Gwobrwyon Dyfodol Manwerthu! Bydd timau myfyrwyr yn dangos eu doniau creadigol, gan ddatblygu eitem cynnyrch sy'n addas ar gyfer 2030. Trwy weithio gyda busnesau llwyddiannus, bydd y timau'n sicrhau fod yr eitem yn addas i'r dyfodol - yn goresgyn tueddiadau newidiol defnyddwyr, prinder adnoddau, mwy o reoliadau ac unrhyw beth arall y byddant yn dod ar ei draws o safbwynt newydd yn yr hinsawdd. Bydd eitem cynnyrch pob tîm yn cystadlu ar gyfer Gwobrwyon Dyfodol Manwerthu, a bydd myfyrwyr yn pleidleisio dros yr eitem fwyaf cynaliadwy, o safbwynt pobl, y blaned ac elw.

Bydd myfyrwyr yn magu dealltwriaeth o'r dewisiadau, y cyfleoedd a'r sialensiau cyffredinol o sicrhau fod cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd wrth galon y busnes.

Just Ideas Sustainable Solutions fydd yn gyfrifol am y gweithdy hwn.

Tweets newydd

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund