Our Futures People

Eich Dyfodol Ynni

Teams of students work with diverse ...

Bydd timau myfyrwyr yn gweithio gyda busnesau amrywiol i ddatblygu cynllun ynni adnewyddadwy ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri. Maent yn ymchwilio i ddulliau cynhyrchu ynni gwahanol ac yn ystyried potensial cymharol dulliau gwahanol er mwyn cynhyrchu ynni mewn ffordd gynaliadwy. Maent yn dewis pa ddulliau cynhyrchu ynni sydd fwyaf addas yn eu barn nhw o fewn ac o gwmpas y Parc Cenedlaethol ac yn penderfynu ar y lleoliadau gorau ar gyfer y rhain, gan blotio lleoliadau ar fap yr AO o'r ardal.

As a result of working through ...

O ganlyniad i weithio trwy'r sialensiau hyn, bydd myfyrwyr yn dechrau deall bod yn rhaid ystyried ffactorau amrywiol wrth wneud penderfyniad: amgylcheddol, cymdeithasol ac ariannol, ac y bydd angen ystod o atebion oherwydd mae'r problemau'n amrywiol ac yn gymhleth.

Asiantaeth Ynni Hafren Gwy sy'n cynnal y gweithdy hwn

Tweets newydd

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund