Our Futures People

Eich Dyfodol Arloesol

During this Dragon's Den style ...

Yn ystod y gweithdy hwn, ar ffurf 'Dragon's Den', bydd busnesau blaengar yn cyflwyno newyddbethau, a seilir ar ddatblygiadau diwydiannol go iawn, i dimau 'Dreigiau' myfyrwyr'.

Yn dilyn y cyflwyniadau, bydd gan y Dreigiau gyfle i ofyn cwestiynau am y newyddbethau cyn penderfynu sut i fuddsoddi'r cyllid (ffug) gwerth £1,000,000. Ar ôl buddsoddi, bydd myfyrwyr yn cynnig awgrymiadau i'r busnesau o ran sut y gellir gwella eu syniadau.

Bydd myfyrwyr yn gwella'n sylweddol eu gwybodaeth gyffredinol o rôl hollbwysig gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) wrth greu dyfodol carbon isel.

Graphic Science /Llysgenhadon STEM sy'n cyflwyno'r gweithdy hwn.

 

Tweets newydd

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund