Our Futures People

Eich Dyfodol Dyfeisgar

During this workshop, teams of students ...

Yn ystod y gweithdy hwn, bydd timau myfyrwyr yn ysgwyddo rôl sefydliadau lleol. Byddant yn gweithio gyda swyddogion proffesiynol y busnesau hyn wrth gyflawni cyfres o sialensiau er mwyn dyfeisio ateb creadigol i fynd i'r afael â phroblem gwastraff go iawn y mae'r cwmni'n ceisio delio â hi.

Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn magu dealltwriaeth o'r angen i leihau gwastraff ar draws y sectorau swyddi mawr, ac yn gallu ystyried sut mae rolau swyddi gwahanol yn gallu helpu sicrhau newidiadau cadarnhaol.

InterClimate Network fydd yn cynnal y gweithdy hwn.

Tweets newydd

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund