Our Futures People
 • Yn hyrwyddo datblygiad sgiliau allweddol sydd eu hangen i weithio yn eich sector

  Cyfle gwych i ymgysylltu â’r genhedlaeth nesaf o weithwyr.

  Ecotricity
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Hyrwyddo eich sefydliad i gwsmeriaid yn y dyfodol a darpar weithwyr.

  Cyfle gwych i ymgysylltu cwsmeriaid a chydweithwyr y dyfodol â materion cynaliadwyedd a’r gwaith rydym yn ymgymryd ag ef fel cwmni.

  Barnwood Constrruction
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Rhwydweithio â sefydliadau o’r un anian

  Ffordd wych i rwydweithio a chydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant.

  Norma Architects
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Clywed barn pobl ifanc a chael syniadau ar gyfer eich busnes

  Mae safbwynt ffres (y myfyrwyr) ar fusnes a'r amgylchedd wedi arwain at nifer o gwestiynau treiddgar yngl?n â pham ein bod yn cydymffurfio â phrosesau hen ffasiwn pan fydd angen dull newydd o weithredu yn aml.

  Jaguar Land Rover
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Datblygu sgiliau gweithwyr trwy weithgareddau DPP wedi'u hachredu

  Gall amser pob gweithiwr sy’n cael ei neilltuo i ddigwyddiadau 'Eich Dyfodol Gwyrdd' gael ei gofnodi fel amser DPP achrededig a bydd yn cyfrif tuag at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus cyfranogwyr.

  Severn Wye Energy Agency
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Meithrin cysylltiadau ag ysgolion lleol

  Byddwn yn gweithio â 10 o ysgol ar draws Powys. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i’ch sefydliad greu cysylltiadau â'r ysgolion sy’n hyfforddi eich gweithwyr i’r dyfodol.

  Severn Wye Energy Agency
 • Helpu i gyflawni eich uchelgeisiau o ran Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

  Ffordd broffil uchel, effaith uchel a gwerth chweil o roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned a gwella rôl CCC eich sefydliad.

  Severn Wye Energy Agency
  [Translate to Cymraeg:] Image
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund