Our Futures People
[Translate to Cymraeg:] As the programme is new to Wales

Gan fod y rhaglen yn newydd i Gymru, rydym ni wedi recriwtio Tîm Darparu Lleol fydd yn goruchwylio datblygiadau'r rhaglen er mwyn sicrhau ei bod yn cwrdd ag anghenion cymunedau ac ysgolion lleol. Hoffem ni ddiolch i'r sefydliadau canlynol am eu cefnogaeth:

[Translate to Cymraeg:] Supporters Logos
[Translate to Cymraeg:] We would also like to thank our funders

Hoffem ni hefyd ddiolch i'n noddwyr, ni fuasem wedi gallu cynnal y rhaglen hebddyn nhw:

[Translate to Cymraeg:] Funders Logos
[Translate to Cymraeg:] More funders logos
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund